Vlaštovka Vlaštovka Vlaštovka Vlaštovka Vlaštovka
- spolek pro
volný čas

Aktuality a připravované akce


1. 7. 2020 - Náhrady kroužků
Vloženo/upraveno: 3. 7. 2020, vložil: koordinátor

Aktualizace: Probíhá zadávání žádostí (na těchto stránkách po přihlášení), nezapomeňte je vyplnit do konce července!

Zameškané kroužky budou nahrazeny následujícím postupem:

U následujících kroužků probíhají náhradní lekce: Hra na flétnu (částečně - online výuka pro zájemce), Taneční průprava (prodloužené náhradní lekce ve škole), Šachy (online), WeDo - první robot (online + zapůjčení souprav), Mindstorms robotika (online + zapůjčení souprav), Příprava na přijímací zkoušky z M - 9. r. (online), Míčové a pohybové hry (prodloužené náhradní lekce ve škole), Horolezectví (náhradní lekce v jiných termínech a na jiných místech dle dohody s rodiči), Netradiční pohybové hry (prodloužené náhradní lekce ve škole), Příprava na gymnázium (5. r.) - Čj (online), Pohybové a sportovní hry (prodloužené náhradní lekce ve škole), Akrobacie, gymnastika, parkour (prodloužené náhradní lekce ve škole), Hra na kytaru (částečně - online výuka pro zájemce), Moderní tance (prodloužené náhradní lekce ve škole). Plánujeme také znovurozjetí kroužků Jógy v MŠ. Náhrady budou probíhat do konce června.

U ostatních kroužků již náhradní lekce neplánujeme (není to možné z důvodu, že lekce nemohou probíhat ve školních učebnách). Pokud byste měli zájem chodit místo kroužku, který nemá náhradní lekce, do některého z nahrazovaných kroužků, napište mi zprávu, pokud to bude kapacitně možné, převedli bychom kurzovné.

Za lekce, které nemohly být nahrazeny (ať již z nenahrazovaných kroužků, nebo z kroužků nahrazovaných, pokud se nestihnou všechny lekce), a také za lekce, kterých jste se nemohli z důvodů mimořádného stavu zúčastnit, budeme na základě žádostí vracet kurzovné. Žádost o navrácení kurzovného prosím podávejte během června a července prostřednictvím našich stránek www.krouzkyvlastovka.cz. Od června bude po přihlášení dostupná nová sekce: Žádost o vrácení kurzovného, kde budete moci vyplnit žádost dvojího typu: jednak budete moci zažádat o navrácení kurzovného za lekce, které nemohly být nahrazeny. Zde bude ihned vrácena celá poměrná část kurzovného za nekonané lekce. Dále budete moci požádat o navrácení kurzovného za lekce, které sice byly nahrazovány, ale kterých jste se z důvodu mimořádného stavu nemohli účastnit. Kurzovné za tyto lekce nebude vráceno okamžitě, ale počkáme do konce července na celkový počet podaných žádostí. Začátkem srpna bude poté vyhodnocen celkový počet žádostí o vrácení kurzovného a dle tohoto počtu a dle našich finančních možností bude poté vrácena celá poměrná část kurzovného nebo nejvyšší možná částka. Prosíme, podejte žádost o vrácení kurzovného včas, tedy nejlépe co nejdříve, rozhodně je potřeba to stihnout do konce července. V srpnu budeme vyhodnocovat finanční situaci, abychom věděli, jakou část kurzovného za konané ale zameškané lekce můžeme vracet. Na později podané žádosti by nám tak už nemusely zbýt prostředky.

Výše uvedené vracení kurzovného proběhne nejprve formou slevy na budoucí zápisy do kroužků. Pokud slevu nedokážete využít při zápisech v dalším školním roce, bude vám na základě další žádosti v době od října do listopadu vrácena nevyužitá sleva na účet, ze kterého bylo placeno kurzovné (pokud by žádostí bylo velké množství, vraceli by peníze hotově lektoři). Pozor, je opět potřeba zažádat včas (tedy v říjnu nebo listopadu), v průběhu prosince již budeme předběžně uzavírat účetnictví a bylo by problematické dodatečné vyplácení peněz.

U zápisů na další sezonu plánujeme obvyklý průběh (snad nám ho nic nenaruší), tedy cca od přelomu července a srpna možnost předběžných nezávazných zápisů, v září závazné zápisy (do 10. 9. potvrzení předběžných zápisů, poté zápis na volná místa).


Pro snažší orientaci připojuji shrnutí a harmonogram:

již nyní: navštěvujte nahrazované kroužky, v případě zájmu se přihlašte na náhradní kroužek za nenahrazovaný;

od června nejpozději do konce července (čím dříve, tím lépe): přes stránky www.krouzkyvlastovka.cz po přihlášení zažádejte o navrácení kurzovného za nekonané kroužky, nebo pokud se nemůžete účastnit kroužků nahrazovaných; v prvním případě si rovnou můžete zkontrolovat, že byla zanesena odpovídající sleva;

v srpnu: zkontrolujte, že vám byla zapsána sleva za zameškaný kroužek, pokud jste o ni v předchozím bodu žádali; v srpnu se také můžete nezávazně zapisovat na kroužky na další školní rok;

v září: bude probíhat potvrzení nezávazných zápisů a zápisy na kroužky s volnými místy; je třeba uhradit kurzovného (většinou snížené) na další školní rok;

od října do listopadu: pokud jste nevyužili zapsanou slevu a je nepravděpodobné, že byste ji využili v budoucnu, můžete požádat o navrácení peněz na účet. Pokud by žádostí bylo velké množství, vraceli by peníze lektoři hotově.


Děkujeme za pochopení, výše uvedený postup byl přijat především dle vašich návrhů a požadavků, s ohledem na naše možnosti.


Za Vlaštovku koordinátor,

David Urbánek


Proběhlo


26. 6. 2019 - Závěrečná akademie Vlaštovky 2018/2019
Vloženo/upraveno: 13. 8. 2019, vložil: koordinátor
Závěrečná akademie Vlaštovky za školní rok 2018/2019 se konala již tradičně v Písecké bráně ve středu 26. 6. 2019. Vystoupily kroužky tanců, hry na kytaru, flétnu a houslí, a kroužek pěveckého sboru.
Fotografie, videa a další materiály z akcí jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům.


20. 6. 2018 - Závěrečná akademie Vlaštovky 2017/2018
Vloženo/upraveno: 29. 8. 2019, vložil: koordinátor
20. 6. 2018 se v Písecké bráně konala další Závěrečná akademie Vlaštovky.
Fotografie, videa a další materiály z akcí jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům.


14. 6. 2017 - Závěrečná akademie Vlaštovky 2016/2017
Vloženo/upraveno: 13. 8. 2019, vložil: koordinátor
14. 6. 2017 proběhla již tradiční Závěrečná akademie spolku Vlaštovka. Tentokrát vystoupily kroužky tanců, hry na kytaru, housle a flétnu, jóga, dramatický kroužek a pěvecký sbor.
Fotografie, videa a další materiály z akcí jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům.


22. 6. 2016 - Závěrečná akademie Vlaštovky 2015/2016
Vloženo/upraveno: 13. 8. 2019, vložil: koordinátor
Další Závěrečná akademie spolku Vlaštovka se konala v Písecké bráně 22. 6. 2016. Mohli jste vidět vystoupení kroužků tanců, hry na kytaru, housle a flétnu, jógy a pěveckého sboru.
Fotografie, videa a další materiály z akcí jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům.


Přihlášení
Uživatelské ID:

Heslo:


logoP6

Spolek finančně podpořila MČ Praha 6
Aktuality a akce
Úvodní informace
Nabídka kroužků
Zápisy a platby
Kontakty